Lithia Nissan of Clovis Donates to The Susan G. Komen Foundation